Izvođenje građevinskih radova visokogradnje i uređenja spoljnih površina


          Naša firma izvodi sve vrste građevinskih radova, od temelja do krova. Izvodimo sve, kako grube građevinske radove, tako i unutrašnje zanatske i instalaterske radove na stambenim objektima, zgradama, kućama, vikendicama, garažama, dvorištima... 
          Gradnja odnosno građevinski radovi i zidanje objekata, kuća, pregrada,  zidanje ciglom, kamenom, svim vrstama materijala i na sve načine, danas je lakše nego ikada.  
          Ako želite  graditi novo, rekonstruirati staro ili samo napraviti neke promene na postojećem objektu vrlo jednostavno i brzo to možete napraviti sami ako imate malo iskustva, vremena i volje ili možete celokupnu stvar prepustiti stručnjacima koji će to kvalitetno uraditi umesto Vas.  U mogućnosti smo Vam predstaviti nekoliko načina gradnje različitim materijalima i sistemima.

Mi gradimo u skladu sa standardima

          Pri realizaciji ugovora sa klijentima striktno se pridržavamo zakonom propisanih procedura kako iz oblasti gradnje tako i iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
          Nakon izviđanja lokacije u naj kraćem vremenskom roku ponuđačima dostavljamo ponude za izvođenje radova sa opštim uslovima ugovaranja i detaljnim dinamičkim planom izvođenja radova koji sadrži rokove izvršenja pojedinih faza radova prilikom izgradnje.
          Nakon prihvatanja ponude, pravimo ugovor sa Naručiocem, prijavljujemo radova i započinjemo izgradnju. 
          Tokom izgradnje vršimo sve zakonom i propisima predviđene radnje kao što su redovno i precizno vođenje gradilišne građevinske dokumentacije (građevinskih dnevnika, građevinskih knjiga, knjige inspekcije). Uz prijavu radova nadležnom opštinskom organu prilažemo elaborat o uređenju gradilišta koji izrađujemo za potrebe predmetnog gradilišta. Za sve ugrađene materijale i opremu na objektima obezbeđujemo atestnu dokumentaciju i garancije.
          Aktivno izveštavamo klijente o toku i načinu gradnje, predlažemo racionalnija i bolja rešenja, tehnologiju i prioritete pri gradnji usklađujemo sa zahtevima Naručioca. Pri gradnji redovno pravimo foto dokumentaciju koja će klijentima pomoći da prate naše radove.

Konsultacije u vezi gradnje

          Svojim potencijalnim klijentima pružamo sve neophodne informacije koje se tiču svih segmenata gradnje njihovih objekata. 
          Zajedničkim delovanjem možemo zaokružiti kompletan proces realizacije vaše zamisli. To podrazumeva prikupljanje svih neophodnih dozvola i dokumenata potrebnih za gradnju i posle nje da bi Vaš objekat bio uknjižen i potpuno legalan.
          Mi Vam možemo uz minimalne naknade pružiti usluge :
          -  dobijanja informacije o lokaciji;
          -  izrade Idejnog rešenja za dobijanje lokacijskih uslova;
                                                                                          -  izrade Projekta za građevinsku dozvolu (svih potrebnih delova i elaborata);
                                                                                          -  dobijanja građevinske dozvole;
                                                                                          -  izrade Projekta za izvođenje radova;
                                                                                          -  izrade Projekta izvedenog objekta;
                                                                                          -  posredovanje pri tehničkom pregledu;
                                                                                          -  dobijanje rešenja o upotrebnoj dozvoli.
               
Ukoliko se odlučite da Vam mi izgradimo objekat  sve ove aktivnosti za Vas izvršićemo gratis, vaše je samo da uplatite određene takse. 

Powered by WebExpress