Proces projektovanja građevinskih objekata

  i saradnja sa klijentima na tom poslu

Kao što se svaka kuća gradi od temelja do krova, tako se i samo projektovanje sastoji iz jasno utvrđenog niza aktivnosti koje započinju prostim Skicama (temelj) a završavaju Projektom za izvođenje (krov).

Kroz kratak opis neophodnih aktivnosti predviđenim zakonskom regulativom Republike Srbije potrudićemo da vas upoznama sa osnovnom procedurom i koracima koji vas očekuju pri odluci da Vašu graditeljsku zamisao realizujete uz našu stručnu pomoć.Izrada skica i idejnog rešenja 
kao pomoć pri definisanju zamisli Investitora

          Proces izrade skica sam po sebi možda ne izgleda toliko bitan i interesantan. Ipak, neophodno je imati na umu da će kvalitet same skice direktno uticati na kvalitet kompletnog projekta i kasnije izvedenog objekta. Ukoliko se objekat dobro osmisli kroz skice, ogromne su šanse da će čitav projekat imati odgovarajući uspeh.
          Investitor kroz materijalizaciju skica kristališe sopstvene zamisli i ideje. U praksi se često dešava da klijent kroz izradu skica primeti aspekte ideje koji mu se ne dopadaju te se na ovaj način vrlo lako vrše korekcije. Kao rezultat procesa skiciranja, dolazi se do krajnjeg oblikovanja projektnog zadatka odnosno osnove za izradu svakog pojedinog projekta. Onog trena kada projektni zadatak bude kompletiran, pristupa se sledećoj fazi, izradi IDEJNOG REŠENJA.
          Izrada IDEJNOG REŠENJA je korak koji nastupa nakon što se definiše PROJEKTNI ZADATAK i nakon što se izrade prvobitne skice predmetnog objekta. IDEJNO REŠENJE  je prikaz planirane koncepcije objekta, sa prikazom i navođenjem svih podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova. IDEJNO REŠENJE se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskoih uslova za građenje.

Izrada idejnog projekta

          Izrada IDEJNOG PROJEKTA je faza kojoj se prilazi u onim slučajevima u kojima se pribavlja potrebno rešenje kojim se odobrava izgradnja objekata za koje se ne izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo i tada podleže stručnoj kontroli od revizione komisije.
          IDEJNI PROJEKAT je skup međusobno usaglašenih projekata kojima se određuju : namena, položaj, oblik, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike i izgled objekta i okvirno dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva za objekat.

          Postoji nekoliko delova idejnih projekata koji obrađuju različite tehničko-tehnološke oblasti IDEJNOG PROJEKTA.
          Svaki od navedenih pojedinačnih Idejnih Projekata definiše ključne aspekte iz date oblasti koji su potrebni za prezentovanje objekta.           Tokom procesa izrade Idejnog Projekta, potrebno je da komunikacija između klijenta i projektanta bude na najvišem nivou kako bi se otkrili i otklonili svi eventualni nedostaci. Iz tog razloga "DNV inženjering" insistira na tome da se projektovanje vrši kroz sve ranije navedene faze kao bi se i pre započinjanja izrade Idejnog Projekta poznavala većina ključnih parametara koji će činiti Idejni Projekat
         Onog trenutka kada Idejni Prjekat bude kompletiran, pristupa se predaji Zahteva za izdavanje rešenja za izvođenje radova u slučajevima definisanim Zakonom pri lokalnom upravnom organu, ili on podleže stručnoj kontroli od strane revizione komisije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo.

Izrada projekta za građevinsku dozvolu

     Faza izrade PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU je ključna faza u izradi tehničke dokumentacije. Razlog je to što se on predaje uz zahtev za izdavanje Građevinske Dozvole. Drugim rečima, onog trenutka kada se usvoji PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU odnosno kada se izda građevinska dozvola, dalje izmene projekta nisu moguće osim u izuzetnim slučajevima. Po trenutno aktuelnom Zakonu o planiranju i izgradnji, za većinu objekata nije potrebno izrađivati Idejni Projekat. Umesto toga se odmah nakon završetka izrade Idejnog Rešenja automatski pristupa izradi Projekta za građevinsku dozvolu. Projekat za građevinsku dozvolu, u skladu sa Zakonom, utvrđuje građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, Tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za gradnju objekta, investicionu vrednost objekta kao i uslove održavanja objekta. 
              Tokom procesa izrade Projekta za građevinsku dozvolu, potrebno je da komunikacija između klijenta i projektanta bude na najvišem nivou kako bi se otkrili i otklonili svi eventualni nedostaci.

              Iz tog razloga "DNV inženjering" insistira na tome da se projektovanje vrši kroz navedene faze kao bi se i pre započinjanja izrade Projekta za građevinsku dozvolu poznavala većina ključnih parametara koji će ga činiti. Formalno gledano, osnovu za izradu Projekta za građevinsku dozvolu čine: Lokacijski uslovi, kojim se definišu svi uslovi potrebni za izradu tehničke dokumentacije po kojoj će se obezbediti Građevinska dozvola za gradnju vašeg objekta.
              Onog trenutka kada Projekat za građevinsku dozvolu bude kompletiran, pristupa se predaji Zahteva za izdavanje Građevinske Dozvole pri lokalnom upravnom organu.

Izrada projekta za izvođenje

      Nakon izrađenog Projekta za građevinsku dozvolu i dobijanja građevinske dozvole naredna faza projektovanja odnosi se na izradu PROJEKTA ZA IZVOĐENJE.  
      On se izrađuje za potrebe izvođenja radova na objektu i sadrži detaljnija tehnička rešenja u kojima se razrađuje Projekat za građevinsku dozvolu, odnosno Idejni projekat, a u zavisnosti od vrste i klase objekta, sadrži i druge delove projekta koji nisu predmet Projekta za građevinsku dozvolu, a neophodni su za izvođenje radova.


Powered by WebExpress